IGSD Steenwijkerland en Westerveld

Organisatie van de IGSD

Vanaf 1 maart 2006 werken de gemeenten Steenwijkerland (43000 inwoners) en Westerveld (19000 inwoners) samen op het gebied van sociale zaken en re-integratie. Dat doen ze onder de naam Intergemeentelijke sociale dienst Steenwijkerland en Westerveld (IGSD-SW). De verschillende manieren van werken zijn zoveel mogelijk samengevoegd.  De IGSD werkt onder een Gemeenschappelijke regeling en is de uitvoerende organisatie voor de beide gemeenten. De IGSD werkt vanuit Steenwijk.

De colleges van de deelnemende gemeenten hebben recent besloten te willen komen tot één centrale toegang voor het Sociaal Domein. Dat betekent dat er naar verwachting in de periode tot 31 december 2019 ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden.

Binnen de IGSD zijn drie afdelingen actief:

De afdeling Werk en Re-integratie begeleidt burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun weg (terug) naar betaald werk.  Mocht dat nog niet mogelijk zijn, dan begeleiden zij naar een passend zorg- of activeringstraject.

De afdeling Inkomen zorgt voor het toekennen en verstrekken van een uitkering en alles wat daaromheen gebeurt ten aanzien van Rechtmatigheid. Ook het team Schuldhulpverlening maakt deel uit van deze afdeling.

De afdeling Ondersteuning schept de voorwaarden én adviseert en ondersteunt  de andere afdelingen met betrekking tot de uitvoering van hun basistaken. 

Bij de IGSD werken ongeveer 70 medewerkers.
 

Contactinformatie

IGSD Steenwijkerland en Westerveld
De Vesting 11
8332GL Steenwijk

igsd-sw.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.