Gemeente Meppel

Ben je als ZZP’er of als bemiddelingsbureau op zoek naar een tijdelijke functie bij de gemeente Meppel? Schrijf je dan in op deze website en reageer op openstaande vacatures.
 
Over Meppel
De gemeente Meppel bestaat uit Broekhuizen, Meppel, Nijeveen, Rogat en De Schiphorst. De gemeente Meppel heeft bijna 33.000 inwoners en ligt midden in de natuur tussen de Overijsselse meren en Drentse bossen. In Meppel is het prettig en gevarieerd wonen met alle soorten onderwijs en gezondheidszorg in de buurt. Het is een centrum van een bedrijvige regio met veelvormige werkgelegenheid. Meppel is flexibel Wie in Meppel werkt krijgt, met al deze aspecten te maken. Bovendien biedt Meppel je de gelegenheid om zelfstandig en projectmatig te werken. Je kunt je werktijden waar mogelijk flexibel indelen waardoor werk en privé beter te combineren zijn

Onze stip op de horizon
Onze klanten hebben 1 ingang en krijgen 1 antwoord. We zijn 24/7 digitaal bereikbaar. Beleid maken we interactief met burgers, partners en andere partijen in onze samenleving. We staan midden in dat netwerk, we participeren en brengen verbindingen tot stand. We zijn alert op ontwikkelingen en spelen daar snel op in. We leveren hoogwaardige prestaties, waarbij we kunnen steunen op een leane bedrijfsvoering.
 
Over onze organisatie
Met vier afdelingen werken we hard om deze stip te realiseren. Hierdoor zijn we slagvaardig en in staat om snel en efficiënt een antwoord te formuleren op vragen van inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen.

Afdeling Klantcontacten
Een afdeling waar dienstverlening en informatievoorziening aan bewoners, bedrijven en instellingen in Meppel voorop staat.

Afdeling Regie en Realisatie
Deze afdeling kijkt naar buiten, zorgt voor het operationaliseren van het beleid, voert de regie op de realisatie en fungeert als backoffice voor diverse producten.

Afdeling Ontwikkeling en Strategie
Een kleine afdeling professionals met visie, die de gemeente beschouwt vanuit de toekomst. De medewerkers hebben gevoel voor de politiek-bestuurlijke omgeving. De afdeling grijpt kansen en weet bedreigingen af te wenden.
 
Afdeling Bedrijfsvoering
Zorgt voor de verbinding in de bedrijfsvoering. Klantgericht, maar met een bedrijfsmatige benadering. Uitvoering en ondersteuning, maar ook advisering, kaderstellend en control. De eenheid zorgt voor doorontwikkeling van zowel personeel als organisatie.

Contactinformatie

Gemeente Meppel
Grote Oever 26
7941BJ Meppel

www.meppel.nl

Actuele opdrachten

Er zijn momenteel geen opdrachten.